BÁN HÀNG ONLINE NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT ĐIỀU NÀY

- Trang cá nhân : Nếu đăng bài viết về cá nhân, quan điểm cá nhân sẽ tương tác tốt hơn. Vì người dùng khi vào trang cá nhân là để tìm hiểu về 1 cá nhân, muốn biết quan điểm của cá nhân đó về các vấn đề

- Fanpage : Thường dùng cho doanh nghiệp, người dùng khi muốn tìm nhãn hiệu, hay tìm hiểu về doanh nghiệp nào đó họ sẽ tìm Fanpage. Fanpage thường để giới thiệu doanh nghiệp, tìm hiểu sự kiện hay ưu đãi của doanh nghiệp

- Group : Giống như 1 nơi tập trung những người cùng sở thích để bàn luận, vui chơi, giải trí, group không mang tính cá nhân, nên những nội dung trong group không nên làm theo quan điểm cá nhân

Vậy để bán hàng hiệu quả trên facebook, cần phải đăng các bài viết đúng nơi, đúng nội dung để tương tác tốt hơn

P/S : Gần đây Facebook mới làm thêm định dạng bán hàng cho bài viết. Nhưng những bài viết ở định dạng bán hàng sẽ tương tác kém hơn. Vì Facebook cấm bán hàng, mọi người nhớ để ý tắt định dạng bán đi nhé