Các cách để thanh toán tiền hàng trên trang TMĐT Trung Quốc

Các cách để thanh toán tiền hàng trên trang TMĐT Trung Quốc

- Alipay : Thanh toán được hầu hết các trang

- Wechat : Thanh toán được hầu hết các trang ( Trừ các trang của Alibaba, vì là đối thủ của nhau )

- Thẻ visa : Thanh toán được taobao, không thanh toán được ở 1688 và nhiều trang khác

Muốn dùng được Alipay và wechat thì mọi người cần phải liên kết với thẻ Ngân Hàng nội địa Trung Quốc, bạn nào không có thẻ Ngân Hàng thì có thể nhờ thanh toán hộ, hoặc nhờ đơn vị vận chuyển làm cho từ A-Z thì sẽ ít rủi ro hơn. Giờ Ngân Hàng TQ đang khóa rất nhiều ~

Bạn đang dùng phương thức thanh toán nào? Chia sẻ thêm cho mọi người biết nha