TOP các sản phẩm tăng tương tác

Bán hàng online quan trọng nhất là tương tác tốt

Một trong những bí kíp để có tương tác tốt lúc ban đầu mới bán hàng online là chọn ra sản phẩm tương tác. Hoặc là để tặng, hoặc là để bán phi lợi nhuận

Sản phẩm đó yêu cầu phải :

Thực sự cần thiết, khách hàng có thể dùng được

Không ảnh hưởng quá để ngân sách kinh doanh

Tuyệt đối đừng bao giờ đưa ra sản phẩm khách hàng không dùng được để làm quà tặng nha

Có thể tặng lúc chưa mua, tặng kèm khi chốt mua, hoặc mình thích thì mình tặng

Chia sẻ TOP các sản phẩm tăng tương tác cho các “ ngách nhỏ “ khác nhau :

  • Bán quần áo thì có thể tặng :

-Phụ kiện :

Taobao : https://s.taobao.com/search?q=%E9%A5%B0%E5%93%81&type=p&tmhkh5=&spm=a21wu.241046-cn.a2227oh.d100&from=sea_1_searchbutton&catId=100&sort=price-asc

1688 : https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?spm=a26352.13672862.filtbar.7.72094cb455EK3Q&keywords=%CA%CE%C6%B7&n=y&netType=1%2C11%2C16&sortType=price&descendOrder=false&priceStart=0.79#sm-filtbar

-Cài áo :

Taobao: https://s.taobao.com/search?q=%E8%83%B8%E9%92%88&imgfile=&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20210220&ie=utf8

1688 : https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?keywords=%D0%D8%D5%EB&n=y&netType=1%2C11%2C16

-Thắt lưng

Taobao : https://s.taobao.com/search?q=%E8%85%B0%E5%B8%A6&imgfile=&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20210220&ie=utf8&sort=price-asc

1688: https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?keywords=%D1%FC%B4%F8&n=y&netType=1%2C11%2C16

-Gương mini :

Taobao : https://s.taobao.com/search?q=%E5%B0%8F%E9%95%9C%E5%AD%90&imgfile=&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20210220&ie=utf8&sort=price-asc

1688 : https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?spm=a26352.13672862.filtbar.8.3c5571f5ZEq2Zm&keywords=%D0%A1%BE%B5%D7%D3&n=y&netType=1%2C11%2C16&sortType=price&descendOrder=false&priceStart=0.05#sm-filtbar

 

  • Bán giày thì có thể tặng :

-Xi giày :

Taobao : https://s.taobao.com/search?ie=utf8&initiative_id=staobaoz_20210221&stats_click=search_radio_all%3A1&js=1&imgfile=&q=%E7%9A%AE%E9%9E%8B%E6%B2%B9&suggest=0_1&_input_charset=utf-8&wq=%E7%9A%AE%E9%9E%8Byou&suggest_query=%E7%9A%AE%E9%9E%8Byou&source=suggest&sort=price-asc

1688 : https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?keywords=%C6%A4%D0%AC%D3%CD&n=y&netType=1%2C11%2C16

-Dây giày :

Taobao : https://s.taobao.com/search?q=%E9%9E%8B%E5%B8%A6&imgfile=&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20210221&ie=utf8&sort=price-asc

1688 : https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?keywords=%D0%AC%B4%F8&n=y&netType=1%2C11%2C16

-Tất :

Taobao : https://s.taobao.com/search?q=%E8%A2%9C%E5%AD%90&imgfile=&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20210221&ie=utf8&sort=price-asc

1688 : https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?keywords=%CD%E0%D7%D3&n=y&netType=1%2C11%2C16

-Độn giày, lót giày…

 

  • Bán đồ trẻ em có thể tặng :

-Thìa ăn :

Taobao : https://s.taobao.com/search?q=%E5%A9%B4%E5%84%BF%E5%8B%BA%E5%AD%90&imgfile=&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20210221&ie=utf8&sort=price-asc

1688 : https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?keywords=%D3%A4%B6%F9%C9%D7%D7%D3&n=y&netType=1%2C11%2C16

-Hộp chia thức ăn :

Taobao : https://s.taobao.com/search?q=%E5%A9%B4%E5%84%BF%E8%8F%9C%E7%9B%92%E8%BF%B7%E4%BD%A0&imgfile=&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20210221&ie=utf8

-Khuôn cơm cute :

Taobao : https://s.taobao.com/search?q=%E5%A9%B4%E5%84%BF%E9%A5%AD%E6%A8%A1%E5%85%B7&imgfile=&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20210221&ie=utf8

1688 : https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?keywords=%D3%A4%B6%F9%B7%B9%C4%A3%BE%DF&n=y&netType=1%2C11%2C16

 

.......